Säästliku Metsamajandamise Sertifikaat

NEPCon on sertifitseerinud Probex Baltic OÜ vastavalt Forest Stewardship Council® (FSC®) tarneahela sertifitseerimisstandardile.


Tarneahela sertifikaadi registrikood on NC-COC-024347
Kontrollitud puidu sertifikaadi registrikood on NC-CW-024347
Logolitsentsi kood FSC-C128782


Sertifikaadiga saate tutvuda siin

PROBEX OÜ kinnitab, et ei ole otseselt ega kaudselt seotud illegaalsete puit- või metsatoodete vahendamisega.


TÄHELEPANU – FSC sertifitseeritud materjali soovi korral palume anda sertifitseeritud materjali vajadusest teada ennem ostutehingu sooritamist, et saaksime soovitud materjali tehasest sertifitseerituna tellida. Tagantjärele Probex OÜ FSC sertifitseeringut ei kinnita.

Deklaratsioon

Probex OÜ kinnitab et

Ei kasuta lapstööjõudu. Ettevõttes ei tööta alaealised isikud. Töösuhete reguleerimisel lähtub Eesti Töölepinguseadusest ja Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni konventsioonist 182

Ei rakenda sunni- ega kohustuslikku tööd. Töösuhted on vabatahtlikud ja põhinevad vastastikusel nõusolekul.

Ei luba diskrimineerimist, ei soolise, vanuselise, rahvuse,  nahavärvuse, usu, sotsiaalse staatuse, poliitiliste tõekspidamiste ja seksuaalse orientatsiooni erisuste pinnal. Ettevõte täidab Võrdse kohtlemise Seaduse ja Soolise võrdõiguslikkuse seaduse nõudeid lähtudes Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni Inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konvenstioonist, ILO 111

Ei aktsepteeri mingis vormis ei füüsilist, vaimset ega seksuaalset vägivalda.

Ettevõte austab töötajate õigust soovi korral ametiühing luua või selle liikmeks astuda, samuti õigust pidada kollektiivläbirääkimisi.