Vineeri tahvlidVineeri tahvlid 2Vineeri tahvlid 3
Vineeri tahvlidVineeri tahvlid 2Vineeri tahvlid 3

Kasevineer

Kasevineeri eelisteks on tugevus, painduvus ning vastupidavus. Kasevineer on suhteliselt kerge materjal, mis annab võimaluse kasutada seda erinevates konstruktsioonides ning lihtsustab töötlemist. Materjal sobib kasutamiseks laias temperatuuride vahemikus nii välis- kui ka sisetingimustes.

Kasevineeri pealispind omab väga ilusat naturaalset puidutekstuuri, tänu millele leidis see materjal laialdast kasutust ka sisekujundus- ja disaini lahendustes. Kasevineer on ohutu materjal nii inimese tervisele kui ka loodusele.

Kasevineer jaotatakse vastavalt pealmise spoonikihi kvaliteedile sortideks. Vineeri sordi määrab pealmise ja alumise kihi kvaliteet (pealmine/alumine). Mida kõrgem sort, seda parem on vineerplaadi pealispinna kvaliteet.

Näiteks: В/ВB (I/II), BB/BB (II/II), BB/CP (II/III), BB/C (II/IV), CP/CP (III/III), CP/C (III/IV), C/C (IV/IV)

Kasevineer sort E

Sort “E” (Eliit): Perfektne

Kasevineeri kõrgeim sort on “Eliit” (E). Plaat on praktiliselt defektideta. Tegemist on nišši tootega, mida kasutatakse eriprojektides.

Defektide liigid Lubatud defektide hulk
Nõeloksad pole lubatud
Puidu struktuuri ebakorrapärasused lubatud vähesel määral
Värvunud triibud lubatud hajusalt
B sort 4 kasevineer
B sort 3 kasevineer
B sort 2 kasevineer

Sort "B" ( I )

B sordi vineer on praktiliselt ilma defektideta. Lubatud on reeglina siiski mõningad nõeloksad ja väiksemad kokku kasvanud oksakohad. Plaadi pealispind on ühtlane, ilusa heleda puidutooniga.

B sorti vineeri on võimalik kasutada lõppviimistlusena. Plaati võib lakkida ja värvida.

Reeglina kasutatakse B sorti kasevineeri mööbli valmistamiseks, seinapaneelide tootmiseks ning muude sisekujunduselementide loomiseks.

Defektide liigid Lubatud defektide hulk
Nõeloksad Lubatud kuni 3tk/m²
Kokku kasvanud, terved oksad Lubatud oksakohad maksimum diameetriga kuni 15mm koguses 5 tk/m²
Kokku kasvamata oksad Lubatud kuni maksimum diameetriga 6 mm koguses 3 tk/m²
Oksaaukude täitmine pole lubatud
Puidu struktuuri ebakorrapärasused lubatud
Väärlülipuit ja värvimuutused mitte rohkem kui 5% pealispinnast
Kinnised läbivad lõhed ja kitsaslõhed, pahteldatud Lubatud kuni maksimum pikkusega 200 mm koguses 2tk /m lehe laiuse kohta
Kinnised läbivad lõhed ja kitsaslõhed, pahteldatud Lubatud kuni maksimum pikkusega 200 mm koguses 2tk /m lehe laiuse kohta
Avatud läbivad lõhed pole lubatud
Värvumuutused ja laiksus lubatud vähesel määral
Saagimisel ja lihvimisel tekkinud ääredefektid Lubatud kuni 2 mm äärtest
Liimi läbiimbumine pole lubatud
Läbistav lihvimine pole lubatud
Kvaliteet S kasevineer

Sort "S"

S sordi vineer on peaaegu ilma defektideta. Lubatud on nõeloksad, juhuslikud väikesed terved oksakohad koguses kuni 2 tk lehe kohta.

Lubatud vähesel määral korke, umbes 1-2 korki m2 kohta.

Kasutatakse lakitult või värvitult mööbli valmistamiseks, dekoratiivpindadeks ja erinevate puiduliikidega lamineerimiseks.

Defektide liigid Lubatud defektide hulk
Nõeloksad lubatud (diameetriga kuni 3mm)
Terved, kokkukasvanud oksad heledad/tumedad Lubatud kuni maksimum diameetriga 20 mm, koguses mitte rohkem kui 2,5tk/m2-le (või kogudiameetriga kuni 50mm/m2 plaadi pinna kohta)
Osaliselt kokkukasvanud, kokkukasvamata oksad, oksaaugud, tõugurikked Lubatud kuni suuruses diameetriga 10 mm koguses mitte rohkem kui 2,5/m2 (või kogudiameetriga kuni 25mm/m2 plaadi pinna kohta)
Oksade ja oksaaukude parandus Pole lubatud
Puidu struktuuri ebakorrapärasused Lubatud radiaalne kaldkiulisus , sasisalmilisus ja looked
Väärlülipuit ja värvimuutused Mitte rohkem kui 20% pinnast
Kinnised läbivad lõhed ja kitsaslõhed, pahteldatud Lubatud kuni maksimum pikkusega 200 mm koguses 2 tk/m lehe laiuse kohta
Saagimisel ja lihvimisel tekkinud ääredefektid Lubatud kuni 5 mm äärtest
Liimi läbiimbumine Lubatud mitte rohkem kui 1%-il plaadi pinnast
Läbistav lihvimine Pole lubatud
Kasevineer
Kasevineer Probex
Probex Vineer
vineer

Sort "BB" ( II )

BB sordi puhul on lubatud nõeloksad, vähesel määral terved kokku kasvanud oksakohad aga ka mõningad korkparandused: ovaalsed või liblikakujulised.

Korkparanduste puidusüü suund langeb kokku plaadi üldise puidu süü suunaga, mis teeb korkparandust vähem nähtavaks suure vineerplaadi taustal.

BB sordist vineeri kasutatakse laialdaselt mööbli valmistamiseks. Seda vineeri saab katta ka erinevate dekoratiivmaterjalidega.

Defektide liigid Lubatud defektide hulk
Nõeloksad Lubatud
Terved oksad Lubatud kuni maksimum diameetriga 25 mm, koguses kuni 10 tk/m²
Teised oksad ja pahteldatud augud:

kokkukasvamata oksad

Lubatud kuni maksimum diameetriga 6 mm, koguses kuni 6tk/ m²
Puidu struktuuri ebakorrapärasused Lubatud, vähesel määral
Avatud läbivad lõhed ja korgitud augud Lubatud kuni maksimum pikkusega 200 mm ja laiusega kuni 2 mm koguses 2 tk/m plaadi laiuse kohta
Kinnised läbivad lõhed ja kitsaslõhed, pahteldatud Lubatud kuni maksimum pikkusega 200 mm koguses 2/ m plaadi laiuse kohta
Värvimuutused ja värvunud triibud Mitte rohkem kui 30% pinnast
Parandatud defektid (korgid) Lubatud kuni 8/m² kohta
Kattuvad korgid Pole lubatud
Läbistav lihvimine Pole lubatud
Liimi läbiimbumine Lubatud kuni 2%-il plaadi pinnast
Saagimisel ja lihvimisel tekkinud ääredefektid Lubatud kuni 5 mm kaugusel äärtest
Männivineer
Männivineer

Sort "CP" (III)

CP sort lubab defekte suuremal määral. Nii on kokku kasvanud oksad ja korkparandused lubatud piiramata hulgal. Lubatud on pahteldatud oksakohad ja lõhed.

CP sordist vineeri kasutatakse enamasti konstruktsioonides, kus vineeri pealispind ei jää nähtavale.

Sobilik karkassideks, pakenditeks. CP sordist vineeri saab erinevate materjalidega lamineerida. Kalibreerimine lubab seda vineeri kasutada ka dekoratiivpindadeks väärtusliku spooniga kaetult.

Defektide liigid Lubatud defektide hulk
Nõeloksad Lubatud
Kokkukasvanud oksad Lubatud välislõhede seas, laiusega kuni 1,5 mm
Teised oksad ja pahteldatud oksad Lubatud maksimum diameetirga kuni 6 mm koguses 10 tk/m² kohta
Parandatud defektid (korgid) Lubatud
Kattuvad korgid Lubatud
Puidu struktuuri ebakorrapärasused Lubatud
Värvimuutused ja värvunud triibud Lubatud
Avatud läbivad lõhed Lubatud maksimum pikkusega kuni 300 mm ja laiusega kuni 5 mm koguses kuni 5tk/m plaadi pikkuse kohta
Kinnised läbivad lõhed ja kitsaslõhed Lubatud
Väärlülipuit ja värvimuutused Lubatud
Avatud vuugid, pahteldatud Lubatud laiusega kuni 2 mm ja pikkusega kuni 200 mm, mitte rohkem kui üks meetri plaadi laiuse kohta
Ülekatted Lubatud maksimum pikkuses 200 mm, mitte rohkem kui üks meetri plaadi laiuse kohta
Tühikud, kühmud ja pressimisjäljed Lubatud vähesel määral
Pinnakaredus Lubatud vähesel määral
Korgid Lubatud piiramata hulgal
Läbistav lihvimine Lubatud kuni 10 cm² pinnal
Liimi läbiimbumine Lubatud kuni 5%-il plaadi pealispinnast
Saagimisel ja lihvimisel tekkinud ääredefektid Lubatud kuni 4 mm kaugusel äärtest
Männivineer Kvaliteet WG

Sort "WG"

WG sort asub klassifikatsioonis ühe astme võrra CP sordist madalamal positsioonil. WG sordi puhul on näiteks lubatud veidi suuremad oksakohad (suurema diameetriga), suuremad ääredefektid.

WG sordist vineeri kasutatakse enamasti konstruktsioonides, kus vineeri pealispind ei jää nähtavale.

WG sordist vineer on sobilik erinevate karkasside ja pakendite tootmiseks.

Defektide liigid Lubatud defektide hulk
Terved Kokkukasvanud oksakohad Lubatud maksimum diameetriga kuni 65 mm
Teised oksakohad ja oksakohaaugud Lubatud maksimum diameetriga kuni 15 mm koguses mitte rohkem kui 10tk/m2 kohta
Parandatud defektid (korgid) Lubatud
Kattuvad korgid Lubatud
Puidu struktuuri ebakorrapärasused Lubatud
Avatud läbivad lõhed Lubatud maksiumum pikkusega kuni 300 mm ja laiusega kuni 4 mm koguses 2tk/m plaadi pikkuse kohta
Kinnised läbivad lõhed Lubatud
Väärlülipüit ja värvimuutused Lubatud
Avatud vuugid, pahteldatud Lubatud maksimum laiusega kuni 2 mm ja pikkusega kuni 200 mm, mitte rohkem kui 1tk/m plaadi laiuse kohta
Ülekatted Lubatud
Tühikud, kühmud ja pressimisjäljed Lubatud vähesel määral
Korgid Lubatud piiramata hulgal
Läbistav lihvimine Lubatud kuni 5%-il plaadi pealispinnast
Liimi läbiimbumine Lubatud kuni 5%-li plaadi pealispinnast
Saagimisel ja lihvimisel tekkinud ääredefektid Lubatud kuni 5 mm kaugusel äärtest
vineer
vineer 2
Männivineer

Sort "C" (IV)

C sordist vineer on kõige madalama pealispinna kvaliteediga, mis ei mõjuta aga vineerplaadi vastupidavust ja tugevust.

C sordist kasevineeri plaat on lihvimata. Tootmisstandardiga on lubatud kõik defektid, sealhulgas ka väljalangenud oksakohad.

C sordist vineeri kasutatakse laialdaselt pehmemööbli karkasside tootmises, samuti pakendite tootmises aga ka ehitussektoris konstruktsioonide ehituses, mis  nähtavale ei jää.

Defektide liigid Lubatud defektide hulk
Nõeloksad Lubatud
Terved oksad Lubatud
Teised oksad:

kokkukasvamata oksad

Lubatud piiramata koguses, maksimum diameetriga kuni 40 mm
Värvimuutused ja värvunud triibud Lubatud
Avatud läbivad lõhed ja kitsaslõhed Lubatud piiramata koguses ja pikkuses, maksimum laiusega kuni 10 mm
Kinnised läbivad lõhed ja kitsaslõhed Lubatud
Avatud vuugid Lubatud maksimum laiusega kuni 3 mm
Ülekatted Lubatud mitte rohkem kui 2tk/m plaadi laiuse kohta, maksimum pikkusega kuni 500 mm
Tühikud, kühmud ja pressimisjäljed Lubatud mõned
Pinnakaredus Lubatud
Korgid Lubatud piiramata koguses
Liimi läbiimbumine Lubatud
Saagimisel ja lihvimisel tekkinud ääredefektid Lubatud kuni 5mm kaugusel äärtest