OSB3 puitplaat probexVineerist lõigatud tükkOSB Probex Vineerikeskus
OSB3 puitplaat probexVineerist lõigatud tükkOSB Probex Vineerikeskus

OSB3 plaat

OSB 3 tähistab suunatud laastudega plaati. Tegemist on esimese puidul põhineva plaadiga, mis töötati välja spetsiaalselt ehituse tarbeks.

OSB 3 plaadid sisaldavad üle 90% puitu. OSB 3 plaadi pinnal ei ole kühme, plaadi sees ei ole lõhesid või muid sisemisi defekte, samas plaadi mõlemad pooled on ühesuguse kõrge kvaliteediga.

OSB 3 plaati on kerge lõigata ja töödelda, plaat hea kruvide kinnituvusega ning isegi kui kinnituseks kasutada naelu, on plaadi servad vastupidavad kuna ei murdu kergesti.

SWISS KRONO OSB/3 on OSB plaatide kaubamärk, mida toodab SWISS KRONO tehas Poolas

OSB/3 tähistab suunatud laastudega plaati (“Oriented Strand Board”).

Tegemist on puidul põhineva,  ristkülikukujuliste laastudega kolmekihilise plaadiga. Siduvaineks on sünteetiline vaik, millega laastud ennem kuumpressimist üle pihustatakse.

OSB/3 on esimene puidul põhinev plaat, mis töötati välja spetsiaalselt ehituse tarbeks.

OSB/3 plaadid sisaldavad üle 90% puitu. Puit kooritakse ning lõigatakse ristkülikukujulisteks laastudeks. Laastude pikkus on 100mm, paksus 0.6mm ja laius varieeruv. Pealmise kihtide laastud on paralleelsed pikkusega, seesmine kiht ristipidise laastude asetusega. SWISS KRONO OSB plaatide kõrged tehnilised parameetrid tulenevad puidu kiulisusest, pikkade laastude põimumisest ning laastude kihilisest suunatud asetusest. Spetsiifiline liimimistehnoloogia ja parafiniemulsiooniga laastude pritsimine annab plaadile hea ilmastikukindluse.

OSB/3 plaadi pinnal ei ole kühme, plaadi sees ei ole lõhesid või muid sisemisi defekte, samas plaadi mõlemad pooled on ühesuguse kõrge kvaliteediga.

SWISS KRONO OSB/3 plaadi omadused

 • kerge lõigata ja töödelda, hea kruvide kinnituvusega ning isegi kui kinnituseks kasutada naelu, on plaadi servad vastupidavad kuna ei murdu kergesti
 • lihtne paigaldada
 • hea vastupidavusega ilmastikule
 • hea helisolatsioonivõimega
 • püsivate parameetritega
 • annab katuse- ja seinakonstruktsioonidele tugevuse
 • võimalik jääkideta kasutus
 • esteetiline

Kõikidel SWISS KRONO OSB/3 plaatidel on ühel poolel pealetrükk, mis näitab plaadi päritolu ning vastavust standarditele!

Pealetrüki näide lahtiseletusega:

CE 1034-CPR-1276/2/2016 SWISS KRONO EN 13986 – OSB 3 – EN 300 E1-WKI floor Df1-s1; roof/wall D-s2, d0 FSC CO 15790 22mm 2016 109 14:46

Selles

CE on kvatiteedikinnitus, et EL standardi EN 13986:2004 nõuded on täidetud. 1034-CPR-1276/2/2016 on selle sertifitseeringu number.

SWISS KRONO  tootja/tootenimi

EN 13986-OSB3 -EN 300 – EN300 on puitplaatide standardi EN13986 osa, mis käsitleb eraldi OSB plaate ja on tõenduseks neile kehtestatud nõuete täitmisele. 3 näitab, et tegemist on koormustaluvate plaatidega.

E1 WKI väga tähtis, näitab formaldehüüdi emissiooniklassi. Nt. E2 markeeringuga plaadid ei sobi kasutamiseks eluruumides! WKI – Wilhelm Klauditz Institut – E1 atesteeringu kinnitanud sertifitseerija nimi.

floor Df1-s1; roof/wall D-s2, d0 – info tulekindluse kohta standardi EN 13501-1 alusel.

FSC CO15790 -FSC märgitus ja litsentsi number. FSC kinnitab sotsiaalselt õigalse ja keskkonnasõbraliku metsamajandamise ja töötlemise järgimist.
22mm – plaadi paksus

2016 109 14:46 – tootmisaasta, päev ja kellaaeg.

KASUTAMINЕ

SWISS KRONO OSB/3 plaat leiab tänu heale niiskustaluvusele,  st. vähesele niiskuse imamisele ja paisumisele, laialdast kasutamist majade karkasside valmistamises.

Kasutatav:

 • katuse katmiseks, ka bituumenkatte alla, seinte vooderdamiseks, põrandateks ja lagedeks,  konstruktsioonielementideks (talad)
 • raketisplaadina
 • tellingutes
 • pakkematerjalina (transpordikastid, euroalused)
 • renoveerimistöödel
 • laoriiuliteks, riiuliteks
 • aknalaudadeks
 • pehme mööbli karkassideks
 • treppideks ja platvormideks
 • ajutisteks taradeks
 • ehitusjärgus ehitiste avatuste, nagu uksed ja aknad, ajutiseks sulgemiseks
 • näitusestendide valmistamiseks
 • konstruktsiooni siseelementidena laevades ja rongides

Mõõdud, paksused:

Standardmõõdud ja plaatide arv pakis – Kronopol OSB 3

paksus

mõõdud [mm]

8

10

12

15

18

22

25

2500 x 1250

120

90

78

63

54

42

 38

2500 x 675 T&G4

78

63

54

42

 38

T&G 4 – neljakülgse sulundühendusega

TÄHTIS

Ennem OSB plaadi kasutamist tuleks arvestada, et plaadi tugevus pea- ja külgtelje suunal on erinev. Peateljele osutab laastude pikkisuund ning selles suunas on plaadid 2.5 korda tugevamad kui külgtelje suunas. Külgtelje suunas on OSB plaatide tugevus võrreldav puitlaastplaadi tugevusega.

Kronopol OSB3 plaatide füüsikalis-mehhaanilised omadused:

Nr

Omadus Standard Ühik

SWISS KRONO OSB-3

1.

Pikkuse ja laiuse hälve EN 324-1

mm

+/- 3.0

2.

Serva sirgsuse hälve EN 324-2

mm/m

1.5

3.

Täisnurksuse hälve EN 324-2

mm/m

2.0

 4. Niiskusesisaldus EN-322

%

5-12

5.

Lubatud tiheduse hälve suhtena plaadisisesesse keskmisse tihedusse EN 323

%

10

6.

Vaba formaldehüüdi sisaldus EN 120

mg

Klass E1

Paksus

6-10

>10  <18

18-25

7.

Paindetugevus:

– pikuti:

– laiuti:

 

EN 310

N/mm2

22

11

20

10

18

9

8.

Elastsusmoodul pikuti:

– laiuti:

EN310 N/mm2

3500

1400

3500

1400

3500

1400

9.

Tõmbetugevus EN- 319 N/mm2

0.34

0.32

0.30

10.

Paisumine peale 24h leotamistesti EN 317

%

15

11. Soojusjuhtivuse koefitsent EN12664

W/Mk

λ= 0.13

12. Tulekindluse klass (rakendatav alates 9mm paksusest plaadist, min plaadi tihedus 600kg/m3) EN – 13501-1

D-s2, d0;  põrand Dfl – s1

PLAATIDE LADUSTAMINE EHITUSPLATSIDEL

Kui pole võimalik plaate ladustada katuse alla, tuleb leida sile pind, näiteks platvorm, mis on maapinnast kilega isoleeritud, kuid seejuures peab säilima õhuvahe kile ja plaatide vahel. Pakkide paigutamist selgitab joonis:

 

Enne, kui plaadid paigaldatakse, soovitatakse lasta neil 24h aklimatiseeruda paigalduskeskkonnaga. Plaadi niiskusesisaldus paigaldamise ajal ei tohiks ületada 15% – see on niiskusetaseme ülempiir, mis veel ei ole soodne hallituse ja seente arenguks.

KRONOPOL OSB/3 plaate peab hoolikalt kaitsma otsese kokkupuute eest veega  – seda nii hoiustamise kui paigaldamise ajal.

Kokkupuutes sademetega pikema perioodi jooksul võivad plaadi servad paisuda kuni 15%.

Paigaldusjuhend

PÕRAND

Sirgete servadega (sulundservadeta) plaadid asetada laagidele, jättes külgedele vähemalt 3mm vahed. Seina ja plaadi vahele jätta vähemalt 12mm vahe. Plaadi pikem külg asetada laagile risti. Lühemate külgede ühenduskoht peab alati asetsema laagil. Pikemad küljed, mis ei toetu laagidele, peavad olema sulundühendusega, asuma talal või olema klambriga ühendatud. Kui ehitisel pole plaatide paigaldamise ajal katust, siis tuleb tagada drenaaz (ei tohiks materjali peale jääda seisvat vett).

Hoone esimese korruse puitpõranda paigaldamisel vahetult krundile tuleb paigaldada konstruktsiooni alumisele küljele tuuletõke, lisaks täiendav hüdroisolatsioon vahetult krundile.

Plaatide kinnitamiseks tuleks kasutada keermenaelu pikkusega 51 mm (2”) või kammnaelu pikkusega alates 45 mm (1¾”) kuni 75 mm. Naelte vaheks plaadil võib jätta 30cm , kõigis servades 15cm. Põranda tugevuse suurendamiseks võib plaate liimida laagidele, kasutades montaazliimi, mis põhineb keemilistel lahustitel. Ujuvpõranda puhul tuleb sulundiga plaadid liimida (näiteks D3 tüüpi liimiga), jättes paisumisruumiks seina ja plaadi vahel vähemalt 1cm.

Alljärgnev tabel selgitab üldjoontes elamuehituses kasutatavate osb plaatide paksuse ja laagide vahe suhet ja on soovitusliku iseloomuga:

Laakide vahe (mm)

400

500

600

Soovitatav OSB plaadi paksus (mm)

15-18

18-22

22

Tabel ei asenda ehituslikke konstruktsioonarvutusi.

SEIN

Kronopol OSB plaate võib seintele monteerida nii horisontaalses kui ka vertikaatses asendis. Plaatide vahele ja uste ning akende ümber tuleb kindlasti jätta minimaalne vahe vähemalt 3mm. Soovituslik plaadi paksus seinte vooderdamiseks on 12 mm, roovituse vahe 400 mm ja 600 mm.

Seinaplaatide kinnitamiseks tuleks kasutada keermenaelu pikkusega 51 mm (2”) või kammnaelu pikkusega alates 45 mm (1 ¾ ”) kuni 75 mm. Naelad lüüakse plaadi pinnale vahega 30cm ja ühendusservadesse vahega 15cm. Seinte välisservadesse iga 10cm järel. Nael ei tohi olla lähemal kui 1cm servast.

КATUS

Enne katte monteerimist tuleks kontrollida karkassi (sarikate ja roovituse) sirgsust, tasasust ja otsesust. Sellest kui tasane on alus, sõltub otseselt valmiskatuse väljanägemine. Vihma käes märjaks saanud plaadid peaks laskma ennem paigaldamist korralikult ära kuivada. Mitteköetavad ruumid (pööning ja põrandaalune) peavad olema korralikult ventileeritavad. Ventilatsiooniavasid kokku ei tohi olla vähem kui 1/150 kogu horistontaalpinnast.

Еhitusplaadi pikem külg tuleb asetada sarikatele risti. Lühema külje ühendus peab toetuma sarikale. Pikema külje ühendus peab olema toestatud või ühendatud klambritega. Sirgete servadega (sulundservata) plaatide vahele peab jätma minimaalselt 3mm vahe. Plaat peab toetuma vähemalt kahele sarikale, ühenduskohad toestatud.

Kui katuse konstruktsioonis on ette nähtud toruavad, tuleb kattet nihutada neist vähemalt 12mm eemale.

Katusel töötamisel tuleb jälgida kõrgel töötamise ohutusnõudeid.

Kronopol OSB plaatide kinnitamiseks tuleb kasutada keermenaelu pikkusega 51 mm (2”) või kammnaelu pikkusega alates 45 mm (1¾”) kuni 75 mm. Naelad lüüakse 30cm vahega sarikatele ja iga 15cm järel plaatide servades. Naela kaugus servast ei tohi jääda alla 1cm.

Alljärgnev tabel näitab soovituslikku katuse sarikate vahe ja plaadi paksuse suhet ,

katuse kalle üle 14o:

Sarikate vahe [mm]

600

800

1000

Soovituslik OSB plaadi paksus [mm]

12

15

18

Тabel ei asenda ehituslikke konstruktsiooniarvutusi.